Po co komu psychoterapia grupowa?

28 stycznia 2020

Psychoterapia jest szczególną relacją wsparcia, w której osoba szukająca pomocy może przyjrzeć się swojej sytuacji w bezpiecznym i zarazem profesjonalnym kontekście. Może, niczym w odbiciu lustrzanym, zrozumieć lepiej siebie, swoje reakcje emocjonalne, a tym samym bardziej świadomie wpływać na swoje życie.

Tym lustrem, w którym można się wnikliwie przyjrzeć sobie, jest osoba psychoterapeuty, jej zrozumienie, informacje zwrotne, które umożliwiają zobaczenie danej sprawy w innym świetle. Ale możemy też wyobrazić sobie całą grupę osób przyglądających się sobie niczym salę pełną luster. Psychoterapia grupowa daje możliwość nie tylko lepszego zobaczenia siebie. To krok dalej, szansa na wnikliwsze przyjrzenie się sobie w relacjach, które dzieją się między uczestnikami terapii.

To, jaką formę pomocy wybierzemy dla siebie, to kwestia indywidualnej gotowości. Zasadniczo terapię indywidualną poleca się dla rozwiązywania problemów intrapsychicznych – trudności w zrozumieniu siebie, swoich emocji, w stanie wewnętrznego pogubienia. Terapia grupowa ma natomiast dodatkową wartość, jaką jest zobaczenia siebie w relacjach, stąd poleca się ją osobom z trudnościami interpersonalnymi. Może to trudność w porozumieniu z bliskimi, lub nawet brak bliskich relacji.

Jak wygląda psychoterapia grupowa?

Na grupie terapeutycznej, szczególnie zorientowanej wokół konkretnego obszaru, np DDA, uczestnicy dzielą się trudnościami w różnych dziedzinach życia. Dają sobie szansę, aby otrzymać wsparcie innych, którzy dzielą podobne kłopoty, co zmniejsza poczucie izolacji, przynosi ulgę. To szansa, by swoją sytuację zobaczyć w innym świetle i poznać inne sposoby radzenia. Grupa daje poczucie siły oraz możliwość zmiany spojrzenia na siebie.

Ponadto, uczestnicy dają sobie informacje zwrotne, dzielą tym, jak widzą inne osoby, co daje okazję na nowe doświadczenia relacyjne.

Grupa terapeutyczna prawdopodobnie ukaże również relacje, jakie uczestnicy tworzą między sobą, a przede wszystkim poza grupą. Kłopoty interpersonalne, jakie miewamy w życiu, mogą ujawnić się w relacjach w grupie. Grupa może pomóc zweryfikować pewne schematy, które utrudniają funkcjonowanie i przepracować je na żywo, w relacjach terapeutycznych, w bezpiecznej atmosferze.

Jeśli jesteś już na etapie decyzji o podjęciu psychoterapii i zastanawiasz się, która forma pomocy – indywidualna, czy grupowa, będzie dla Ciebie pomocna, polecamy konsultację. Takie spotkanie stanowi dobrą okazję, żeby wspólnie z terapeutą przyjrzeć się zgłaszanym trudnościom oraz podjąć decyzję, czy szukać rozwiązań w relacji indywidualnej, czy grupowej.

Warto się wybrać i spróbować.

Agata Skiendzielewska