• Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej on-line (Skype). Te formy wsparcia polecamy osobom mieszkających dalej od naszych gabinetów.
  • Prowadzę konsultacje dla pracowników instytucji wychowawczych, oświatowych i pomocowych. Spotkania odbywają się indywidualnie lub w małych grupach. Służą wsparciu pracowników oraz poprawie jakości współpracy w zespole.
  • Zapraszamy do przyłączenia się do grupy terapeutycznej.
  • Więcej informacji o tym, czym jest taka forma terapii, znajdziecie Państwo w artykule Po co komu psychoterapia grupowa?
  • zapraszamy na szkolenia z interwencji kryzysowej dla profesjonalistów (psychologów oraz osób z innych branż pomocowych) – aby uzyskać więcej informacji o szkoleniu, kliknij w OFERTA SZKOLENIOWA