Agata Skiendzielewska Piwowarczyk

Urodziłam się w Warszawie, gdzie ukończyłam psychologię na Uniwersytecie  Warszawskim oraz czteroletnie studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii INTRA.

Posiadam certyfikat psychoterapeuty w podejściu doświadczeniowym   https://stowarzyszenieintra.org.pl/Lista-certyfikowanych-psychoterapeutow-i-superwizorow/

Od ponad 15 lat zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych, ale też pracuję długoterminowo. Prowadzę grupy wsparcia oraz psychoterapię grupową. Zajmuję się również szkoleniami z zakresu interwencji kryzysowej.

Konsultuję środowiska pomocowe, placówki medyczne, opiekuńcze, prowadząc superwizję grupową.

Prowadzę pomoc psychologiczną on line, poprzez Skype.

We współpracy psychoterapeutycznej zależy mi na poszanowaniu autonomii drugiej Osoby, tempa pracy, przekonań oraz życiowych wyborów.

Obszar działań: Prowadzę psychoterapię o charakterze integratywnym, odwołując się do różnych kierunków psychoterapeutycznych, szczególnie humanistycznego, egzystencjalnego oraz psychoterapii skoncentrowanej na emocjach.

„Psychoterapia skoncentrowana na procesie doświadczania jest rodzajem terapii skoncentrowanej na emocjach. Jej główny cel to pomoc klientowi w rozwinięciu inteligencji emocjonalnej, tak aby potrafił radzić sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i innymi.

Ideą leżącą u podstaw terapii skoncentrowanej na procesie doświadczania jest przekonanie, iż emocje z natury służą lepszej adaptacji, ale mogą także stać się źródłem problemów na skutek traum przeżytych w przeszłości, tendencji do ignorowania ich lub umniejszania ich znaczenia”.

„Terapia w EFT (podejściu skoncentrowanym na emocjach) opiera się na bezpiecznej relacji, w której terapeuta podąża za doświadczeniem klienta, za jego wewnętrznym procesem, pozostając aktywnym poprzez rozumienie jego odczuć, pomagając w lepszym identyfikowaniu emocji, doświadczaniu ich, odkrywaniu i nadawaniu im sensu, a co za tym idzie – przekształcaniu ich i zdobywaniu umiejętności ich regulacji. Terapeuta pozostaje zestrojony empatycznie z wewnętrznym światem przeżyć klienta, pomaga mu różnicować jego emocje i pozostając towarzyszem klienta, wspiera go w byciu przy własnym doświadczaniu."

Doświadczenie: Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe rozwijałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie  (2007-2011), w Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej  (2014-2015), na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Nowowiejskiego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie(2012,2017-2019), w pracy z młodzieżą szkolną gimnazjalną oraz licealną (2012-2014, 2018-2019), diagnozując, udzielając pomocy psychologicznej, prowadząc grupy wsparcia.

Wykształcenie: Psycholog, psychoterapeuta, Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (2006,specjalizacja – psychoterapia dorosłych), a następnie Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (2011), rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Pracuję z osobami dorosłymi

 • w różnego rodzaju kryzysach życiowych,
 • doświadczającymi nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu,
 • będącymi ofiarami wypadków, napadów,
 • doświadczających różnego rodzaju przemocy,
 • z trudnościami rodzinnymi oraz innych relacjach społecznych,
 • z problemem DDA oraz DDD
 • z problemami emocjonalnymi, objawami i stanami depresyjnymi, nerwicowymi

Zapraszam także młodzież na konsultacje oraz do korzystania z pomocy psychologicznej. Towarzyszę w trudnościach okresu dorastania, między innymi takimi, jak:

 • huśtawki nastrojów,
 • konflikty rówieśnicze,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów,
 • nieśmiałość, zaniżona samoocena,
 • trudna sytuacja rodzinna.

Wiele z nich ma charakter przejściowy i w sposób mniej lub bardziej naturalny towarzyszą młodym w zmierzaniu z szeroko pojętym dorastaniem.

Psychoterapia jest dla mnie autentyczną i bezpieczną relacją, w której wspólnie odkrywamy to, co dla klienta niezrozumiałe oraz utrudnia głębokie przeżywanie siebie i kontakty z innymi.