Psychoterapia

W zakres usług Gabinetu wchodzi pomoc psychologiczna oraz psychoterapia indywidualna. Swoje wsparcie kierujemy przede wszystkim do osób dorosłych oraz młodzieży.
Pierwsze spotkania (od jednego do trzech) mają charakter konsultacyjny i służą zrozumieniu trudności osoby, ustaleniu celu współpracy oraz wybranie odpowiedniej pomocy.

Leczenie depresji

Gabinet Magnolia oferuje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, pomoc psychologiczną w sytuacji obniżonego nastroju, leczenie depresji. Długotrwałe stany obniżonego nastroju mogą wymagać profesjonalnej pomocy. W ramach psychoterapii osoba ma szansę zrozumieć źródło swojego cierpienia oraz znaleźć możliwe perspektywy zmiany sytuacji, w której się znajduje.

Leczenie nerwicy

Do naszego gabinetu w Warszawie mogą zgłosić się również pacjenci, którzy nie radzą sobie ze stresem, przeżywają napięcie, nad którym nie są w stanie zapanować.

Leczenie nerwicy może przyjąć postać różnorodnych rodzajów terapii skierowanych na usunięcie objawów lub ich złagodzenie. Może to nastąpić poprzez lepsze zrozumienie siebie oraz przyczyn objawów.

Do najczęściej spotykanych oznak towarzyszących nerwicy, mogących skłonić pacjenta do wizyty u psychologa są: problemy ze snem, poczucie silnego lęku, przyspieszone bicie serca, bóle głowy i w klatce piersiowej czy omdlenia lub duszności.

Pomoc psychologiczna on-line

Psychoterapia zazwyczaj prowadzona jest na żywo. Istnieją jednak sytuacje (pobyt za granicą  / trudny dojazd), kiedy dotarcie do gabinetu nie jest możliwe. 

Do takich osób kierujemy ofertę pomocy psychologicznej on-line, w formie Skype, po uprzednim umówieniu.

Szkolenia

OFERTA

 1. Nazwa przedmiotu: „Podstawowe zagadnienia interwencji kryzysowej”
 2. Liczba godzin: 6 i ½ godzin zegarowych lub wersja rozszerzona 11 i ½ godziny.
 3. Forma zajęć – wykład z elementami ćwiczeniowymi.
 4. Autor programu, prowadzący zajęcia: mgr psychologii Hanna Małecka i mgr psychologii Agata Skiendzielewska.
 5. Głównym celem zajęć „Podstawowe zagadnienia interwencji kryzysowej” jest przedstawienie uczestnikom podstawowej wiedzy teoretycznej na temat zjawiska kryzysu psychologicznego oraz specyfiki interwencji kryzysowej;

Wersja rozszerzona obejmuje ponadto:

więcej

praktyczne ćwiczenie umiejętności udzielenia pomocy pacjentowi doświadczającemu kryzysu sytuacyjnego, utraty, traumatycznego, suicydalnego;

dostarczenie informacji na temat profilaktyki wypalenia zawodowego, które grozi interwentom pracującym z pacjentami w kryzysach traumatycznych.

 1. Tematy wszystkich zajęć:
 1. Teoria kryzysu psychologicznego
  1. Definicja
  2. Rodzaje sytuacji kryzysowych
  3. Mechanizmy adaptacyjne (BASIC Ph)
  4. Objawy kryzysu, ocena stopnia immobilności pacjenta
  5. Strategie radzenia sobie z kryzysem
  6. Przyczyny kryzysów
  7. Koncepcje teoretyczne kryzysów
 2. Interwencja kryzysowa
  1. Ogólne idee interwencji kryzysowej
  2. Cele i zasady interwencji kryzysowej
  3. Strategie indywidualnej interwencji kryzysowej
  4. Zasady skutecznego porozumiewania się z osobami w kryzysie
 3. Zagadnienia szczegółowe
  1. Zaburzenia stresowe pourazowe (F 43.1): definicja, objawy, jak pomagać pacjentowi z objawami PTSD.
  2. Kryzys suicydalny: mity na temat samobójstwa, ocena ryzyka samobójczego, ocena czynników protekcyjnych, czynniki wysokiego zagrożenia zamachem samobójczym, syndrom presuicydalny wg E.Ringela, zasady interwencji kryzysowej wobec pacjenta w kryzysie suicydalnym.
 4. Przykłady sytuacji kryzysowych (ćwiczenie interwencji kryzysowej w sytuacji kryzysu rozwojowego, sytuacyjnego, utraty, przemocy).
 5. Profilaktyka wypalenia zawodowego, „zespół zmęczenia współczuciem”.
 1. Efekty kształcenia – wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć

Uczestnik zajęć powinien nauczyć się:

–  rozpoznawać sytuacje, które mogą wywołać u pacjenta stan kryzysu i w których należy zastosować interwencję kryzysową (wiedza),

– rozpoznawać objawy kryzysu u pacjenta oraz ocenić stan jego immobilności (wiedza),

– przeprowadzić interwencję kryzysową z uwzględnieniem jej zasadniczych elementów (wiedza i umiejętność),

– odróżniać interwencję kryzysową od psychoterapii (wiedza),

– przeprowadzić psychoedukację dla pacjenta w kryzysie traumatycznym (umiejętność),

– ocenić stopień zagrożenia zamachem samobójczym oraz dostosować do tego adekwatną interwencję (umiejętność),

– rozpoznawać objawy „zespołu zmęczenia współczuciem” oraz znać zasady profilaktyki (wiedza).

Pomoc psychologiczna oraz psychoterapia to formy leczenia skierowane do osób, które przeżywają trudne sytuacje życiowe, zmagają się z problemami z nastrojem (depresja, nerwica), samooceną, samotnością oraz trudnościami w relacjach z bliskimi.

Psychoterapia jest szczególną relacją wsparcia, w której osoba szukająca pomocy może przyjrzeć się swojej sytuacji w bezpiecznym i zarazem profesjonalnym kontekście. Może, niczym w odbiciu lustrzanym, zrozumieć lepiej siebie, swoje reakcje emocjonalne, a tym samym bardziej świadomie wpływać na swoje życie.

Gabinet położony jest w dogodnej lokalizacji, na warszawskim Ursynowie, pomiędzy stacjami Metra Stokłosy oraz Ursynów.